БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання науки, освіти і суспільства в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 березня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 92 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти і суспільства в Україні та світі» з:
ДВНЗ Ужгородський національний університет
Державний університет «Одеська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний фармацевтичний університет
Сумський національний аграрний університет
ТОВ «ЛЕДА»
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний медичний університет
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.