БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: досвід, тенденції, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 31 березня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 122 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: досвід, тенденції, перспективи» з:
Васильківський фаховий коледж НАУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Державний торговельно-економічний університет
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
Дніпровський державний технічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Криворізький національний університет
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Молдавская экономическая академия
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Одеський національний технологічний університет
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний університет внутрішніх справ
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський національний технічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.