БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА В XXI СТОЛІТТІ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в XXI столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 128 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в XXI столітті» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет ім. І. Франка
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет банківської справи
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національній університет «Львівська політехніка»
Одеський національний економічний університет
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
ТОВ «ШОП ЖСМ»
Ужгородський національний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет банківської справи
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління і права імені Леоніда Юзькова
ХТЕІ УІПА
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.