БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 66 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах» з:
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський університет бізнесу та права
Льотна академія Національного авіаційного університету
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національний авіаційний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Університет державної фіскальної служби України

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.