БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 84 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті» з:
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут промислових та бізнес технологій УДУНТ
Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний лінгвістичний університет
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
Український державний університет науки і технологій
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 67 Харківської міської ради Харківської області
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.