БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 131 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» з:
Антимонопольний комітет України
Апеляційний суд Чернівецької області
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Сумський будівельний коледж
Сумський державний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.