БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО:НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта і суспільство: нові дослідження і перспективи» з:
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ
Державний податковий університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківський фаховий медичний коледж
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
КНП «Калуська центральна районна лікарня»
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Поліський національний університет
Сумський державний університет
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.