БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 92 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та суспільства» з:
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Інститут географії НАН України
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗВО «Вінницька академія неперервної освіти»
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ужгородський національний університет
Українська міська територіальна громада
Фастівська районна рада Київської області
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.