БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 72 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний біотехнологічний університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний технічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
Запорізький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут продовольчих ресурсів НААН
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Одеський державний аграрний університет
ПВНЗ «Буковинський університет»
Рівненський інститут словянознавства
Сумський національний аграрний університет
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет податкової служби України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.