БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету»
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Державний біотехнологічний університет
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Днiпропетровський держaвний унiверситет внутрiшнiх спрaв
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства
КНП «Обласна клінічна лікарня, Івано-франківської обласної ради»
Луцький національний технічний університет
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний технологічний університет
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» Житомирський інститут
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.