БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики» з:
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнcтитут ДТEУ
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Горийский государственный университет
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київьский національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Український державний університет науки і технологій
Університет банківської справи
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.