БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, фінансів і права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів і права: теорія і практика» з:
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди в Переяславі»
Державний податковий університет
Державний університет «Одеська політехніка»
Державний університет економіки та технологій
Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний європейський університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» Житомирський інститут
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Ужгородський національний університет
Харківський економічний університет ім. Семена Кузнеця

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.