БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 61 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства» з:
Бердянський державний педагогічний університет
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Івано-Франківський національний медичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Криворізький державний педагогічний університет
Львівська національна академія мистецтв
Льотна Академія національного авіаційного університету
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Національний фармацевтичний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.