БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 68 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства» з:
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський фаховий коледж НУХТ
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний медичний університет
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут загальної енергетики НАН України
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Ліцей «Європейський» Львівської міської ради
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний медичний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Фаховий коледж технологій бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.