БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права: теорія і практика» з:
Вінницький національний аграрний університет
ВСП Коломийський економіко-правовий коледж ДТЕУ
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний податковий університет
Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Український державний університет науки і технологій
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.