БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Аналіз тенденцій розвитку науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 56 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз тенденцій розвитку науки, освіти і суспільства» з:
Вінницький національний аграрний університет
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Харківська державна академія культури
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.