БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні світові тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права» з:
Васильківський фаховий коледж НАУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ
Львівська міська рада
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мукачівський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут Української інженерно-педагогічної академії

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.