БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія та практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 61 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія та практика» з:
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський університет бізнесу та права
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.