БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 54 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства» з:
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 5
Дніпровський державний медичний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
КНП «Центр первинної медико-соціальної допомоги № 3»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний технологічний університет
Сумський державний університет
Центральноукраїнський національний технічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.