БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Стратегічні орієтири розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні орієтири розвитку економіки, фінансів, обліку і права» з:
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НУ «Запорізька політехніка»
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
ПрАТ «СК «ГРАВЕ Україна»
Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.