БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій» з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ПЗВО «Міжнародний європейський університет»
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ТОВ «Бест клімат технології»
Харківська державна академія культури

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.