БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, управління і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, управління і права в сучасних умовах» з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний торговельно-економічний університет
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський торговельно-економічний університет
Миколаївський національний агарний університет
Національний транспортний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.