БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

УДК 33
ББК 65

Перспективи розвитку науки, освіти та технологій в контексті євроінтеграції: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 18 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 87 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку науки, освіти та технологій в контексті євроінтеграції» з:
Буковинський державний медичний університет
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державне агентство водних ресурсів України
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій і дизайну
КУ «КНП № 5» м.Одеса
Логопедичний пункт Дніпровського району міста Києва
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет будівництва і архітектури
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський національний медичний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ТОВ «Нові медичні технології» м. Одеса
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.