БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 53 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права» з:
Днiпропетровський держaвний унiверситет внутрiшнiх спрaв
Київський державний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія статистики обліку і аудиту
Національний транспортний університет
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Універиситет митної справи та фінансів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.