БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 42 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права в Україні та світі» з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Одеський національний економічний університет
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.