БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 27 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства» з:
Crop Research Institute
Аграрна дорадча служба НАСГДСУ
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Вінницький національний аграрний університет
ГО «Всеукраїнська Рада Жінок Фермерів»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний медичний університет
Харківський національний технічний університет «ХПІ»
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.