БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 вересня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Київський державний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національна академія статистики обліку і аудиту
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Поліський національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.