БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ І СУСПІЛЬСТВО: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 78 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи» з:
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»
Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж» Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
ВСП Васильківський фаховий коледж НАУ
Головне управління ДСНС України у Херсонській області
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН
Інститут права ім. Князя Володимира Великого МАУП
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Льотна академія Національного авіаційного університету
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національна академія наук України
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Одеський національний медичний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український гуманітарний інститут
Український державний університет ім. М. П. Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Фаховий коледж бізнесу та аналітики
Харківський державний професійно-педагогічний фаховий коледж імені В. І. Вернадського
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.