БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 51 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства в Україні та світі» з:
Аграрна дорадча служба НАСГДСУ
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»
ГО «ВРЖФ»
Державний торговельно-економічний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Льотна академія Національного авіаційного університету
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний медичний університет
Сумський національний аграрний університет
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.