БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 вересня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна аудиторська служба України
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Державний податковий університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
Національна академія внутрішніх справ
Національне антикорупційне бюро України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний економічний університет
Полтавський державний аграрний університет
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет науки і технологій
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Чернівецький НДЕКЦ МВС

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.