БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

УДК 33
ББК 65

Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в контексті євроінтеграції: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 жовтня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в контексті євроінтеграції» з:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький кооперативний інститут
Вінницький технічний фаховий коледж
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП»
ВСП «РФК НУБіП України»
ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний медичний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут проблем виховання НАПН України
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Національна академія Національної гвардії України
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.