БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 жовтня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в умовах сучасних викликів» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічний університету
Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»
Західноукраїнський національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Міжнародний гуманітарний університет
Науково-дослідницький центр індустріальних проблем розвитку Національної Академії наук України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Полтавський інститут економіки і права
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет митної справи та фінансів

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.