БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 5 листопада 2022 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства» з:
Аграрна дорадча служба НАСГДСУ
Боярський ФК НУБіП України
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет імені Михайла Драгоманова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медичний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут географії НАН України
Інститут молекулярної біології і генетики НААН України
Інститут права ім. Князя Володимира Великого МАУП
Інститут тваринництва
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗВО «Волинський медичний інститут»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний аграрний університет
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний медичний університет
Поліський національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора України
Сумський національний аграрний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.