БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні виклики та актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 29 жовтня 2022 р.). Кропивницький: ЦФЕНД, 2022. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права» з:
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет телекомунікацій
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НТУ «Дніпровська політехніка»
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.