БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 338.1

Сучасний стан та перспективи розвитку діяльності підприємств в Україні : теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2022. 180 с.

У колективній монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти ресурсного забезпечення та маркетингової діяльності підприємств. Викладено особливості управління економічною діяльністю підприємств та персоналом. Висвітлені питання статистики, обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств. Запропоновано основні напрями інноваційного розвитку діяльності підприємств. Проаналізовано сучасні аспекти ефективності діяльності підприємств. Здійснено оцінку рівня економічної безпеки та правових засад діяльності підприємств.

Jel A31, B41, L00, M11, М30, М40, O13, Q13

Сurrent state and prospects for the development of enterprises in Ukraine : theory, methodology, practice : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2022. 180 p.

The collective monograph examines the theoretical, methodological and practical aspects of resource provision and marketing activities of enterprises. Features of management of economic activity of enterprises and personnel are outlined. Issues of statistics, accounting, analysis and audit of enterprise activity are highlighted. The main directions of innovative development of enterprises are proposed. Modern aspects of the efficiency of enterprises are analyzed. An assessment of the level of economic security and the legal basis of enterprise activity was carried out.

ISBN 978-617-7915-76-7

Структура монографії складається з шести розділів, у написанні яких брали участь: Стефан Н. М (підрозділ 1.1); Шкварчук Л. О. (підрозділ 1.2); Науменко Н. С., Медина А. В. (підрозділ 1.3); Кононенко Л. В. (підрозділ 2.1); Рaдioнoвa Н. Й., Цiмoх К. В. (підрозділ 2.2); Юринець З. В., Гнилянська Л. Й. (підрозділ 2.3); Дерев’янко С. І. (підрозділ 3.1); Смирнова Н. В. (підрозділ 3.2); Козак І. А., Елішис Д. О. (підрозділ 4.1); Кулинич Ю. М., Краснюк М. Т. (підрозділ 4.2); Мних О. Б. (підрозділ 4.3); Легошина О. Л. (підрозділ 4.4); Павленко О. П. (підрозділ 4.5); Ткачук Н. М. (підрозділ 4.6); Удова Л. О. (підрозділ 4.7); Науменко Н. С., Кубай А. В. (підрозділ 4.8); Загвойська Л. Д. (підрозділ 5.1); Науменко Н. С. (підрозділ 5.2); Гладкий О. В., Килівник В. С., Городецькі О. О. (підрозділ 5.3); Науменко Н. С., Яручик Б. В. (підрозділ 5.4); Калінічеко О. В. (підрозділ 6.1); Журавльова І. В., Берест М. М. (підрозділ 6.2); Кулик А. А. (підрозділ 6.3). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.