БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 16 листопада 2022 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації» з:
Business Industry LLC
Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
Запорізький національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет бізнесу та права
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полтавський державний аграрний університет
Сумський будівельний коледж
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет науки і технологій
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський національний технічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.