БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 10 грудня 2022 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2022. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики» з:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний експертний центр МОЗ України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради»
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцького ліцею № 15 Луцької міської ради»
Ліцей № 100 « Поділ» м. Київ
Львівський держаний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет імені М. П. Драгоманова
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.