БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 9 грудня 2022 р.). Біла Церква: ЦФЕНД, 2022. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи» з:
Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАНУ»
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський університет бізнесу та права
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський механіко-технологічний фаховий коледж ім. О. О. Морозова
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.