БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Стан та тенденції розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 3 грудня 2022 р.). Умань: ЦФЕНД, 2022. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку науки, освіти, технологій і суспільства» з:
Бердянський державний педагогічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Західноукраїнський національний університет
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ужгородський національній університет
Український державний університет науки та технологій
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.