БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 2 грудня 2022 р.): у 2 ч. Житомир: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права» з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет телекомунікацій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету
Запорізький національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеський національний медичний університет
Поліський національний університет
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.