БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання науки, освіти і суспільства в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 грудня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти і суспільства в сучасних умовах» з:
Аграрна дорадча служба НАСГДСУ
Буковинський державний медичний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Всеукраїнський центр вишивки та килимарства
ГО «Всеукраїнська Рада Жінок Фермерів»
Державний біотехнологічний університет
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут тваринництва НААН
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський професійний енергетичний ліцей
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства і природокористування
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій»
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний морський університет
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Український державний університет науки і технологій
ФГ «Сірий волик»
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.