БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 27 грудня 2022 р.): у 2 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів» з:
БАУ Міжнародний Університет
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Державний біотехнологічний університет
Державний торговельно-економічний університет
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет культури
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Криворізький національний університет
Львівський національний університет ім. І. Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний аграрний університет
Науково-дослідній інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний екологічний університет
Одеський національний медичний університет
Оздоровчий центр «Перлина Лайф»
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені. О. М. Бекетова
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.