БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ І СУСПІЛЬСТВО: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ (частина 3)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 11 січня 2023 р.): у 3 ч. Рівне: ЦФЕНД, 2023. Ч. 3. 79 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект» з:
HUSPOL s.r.o. (Kunovice, Česko)
Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»
Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький інститут Університету «Україна»
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВП НУБіП України «Бережанський фаховий коледж»
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»
ВСП «Полтавський коледж харчоих технологій НУХТ»
ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний медичний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донбаський державний педагогічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут географії НАН України
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
Мукачівський державний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний фармацевтичний університет
Національній технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національного Університету «Одеська Політехніка»
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Одеський національний медичний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Черкаський державний технологічний університет
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.