БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК І ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік і право: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 26 січня 2023 р.): у 2 ч. Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік і право: актуальні проблеми теорії та практики» з:
Вінницький національний аграрний університет
Державний біотехнологічний університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський національний економічний університет
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.