БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНОЛОГІЙ В ХХІ СТОЛІТТІ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 27 січня 2023 р.): у 3 ч. Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті» з:
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
ДержНДІ технологій кібербезпеки
Дніпровський державний технічний університет
Дніпропетровський фаховий коледж спорту
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький національний медичний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
КЗ «Рішельєвський науковий ліцей»
Київський міжнародний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»
Криворізький державний педагогічний університет
Національна академія Національної гвардії України
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Олевський ЦРД № 1 Коростенського району Житомирської області
ПВНЗ «Європейський університет»
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Український державний університет імені М. П. Драгоманова
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський державний університет ім. В. Винниченка
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.