БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права: теорія та практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 8 лютого 2023 р.): у 2 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права: теорія та практика» з:
ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торгівельно-економічний університет
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені О. Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кам’янець-Подільський ліцей № 5
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Класичний приватний університет
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Сумський національний аграрний університет
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет внутрішніх справ
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.