БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта і суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 10 березня 2023 р.): у 2 ч. Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта і суспільство: актуальні проблеми теорії та практики» з:
Nobel Pharma Schweiz AG
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «ЖКФК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Дитяча клінічна лікарня, м. Львів
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогіки НАПН України
КЗВО «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Козелецький ліцей № 3, Козелецької селищної ради Чернігівського району, Чернігівської області
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Могилів-Подільський медичний фаховий коледж
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Погребищенський медичний коледж
Подільський регіональний центр онкології
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет імені М. П. Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський національний технічний університет
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.