БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 20 березня 2023 р.). Умань: ЦФЕНД, 2023. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» з:
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торговельно-економічний університет
ДННУ «Академія фінансового управління»
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну
Національний авіаційний університет
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет Вальядоліда
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.