БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 21 лютого 2023 р.): у 2 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» з:
HUSPOL s.r.o.
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»
ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Інститут агроекології і природокористування НААН
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет бізнесу та права
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеська державна академія будівництва та архітектури
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»
Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Сумський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.