БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ (частина 3)

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 22 лютого 2023 р.): у 3 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 3. 96 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи» з:
Grant Researcher at Martin Luther University
Бердянський державний педагогічний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж НУХТ»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний університет телекомунікацій
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медичний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
Київський інститут сучасної психології та психотерапії
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет фізичного виховання і спорту
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Луцький ліцей № 5
Луцький національний технічний університет
Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет ім. Богомольця
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
ООБСМЕ
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненській фаховий коледж НУБіП України
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Український державний хіміко-технологічний університет
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Школа І − ІІІ ступенів № 170 м. Києва

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.